top of page

หาดหัสทรายแก้ว + หมู่บ้านนงนุช

การแนะนำสินค้า

หาดทรายแก้วซึ่งหมายถึง "หาดทรายที่ใสสะอาด" มีชายหาดที่สวยงาม สงบ และสะอาด ซึ่งหาได้ยากใกล้พัทยา

ความยาวของชายหาดประมาณ 1 กม. และเป็นที่ที่ชาวยุโรปมักมาพักผ่อนหย่อนใจคุณสามารถเพลิดเพลินกับกีฬาทางน้ำ เช่น บานาน่าโบ๊ท เจ็ทสกี และพายเรือคายัค

 

นอกจากนี้ยังเป็นทัวร์ที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับหมู่บ้านนงนุช ซึ่งเป็นหลักสูตรท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในพัทยา ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม การแสดงพื้นบ้าน และการแสดงช้างได้กว่า 600 เอเคอร์

ข้อมูลมากกว่านี้

รวมอยู่ด้วย

ค่ารถไป-กลับ ค่ารถส่วนตัว ค่าเข้าหมู่บ้านนงนุช ค่าเข้าหาดทรายแก้ว และเก้าอี้ชายหาด

 

ไม่รวม

ค่าอาหารทุกมื้อ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่ากีฬาทางน้ำ

ราคาทัวร์

 • ออกเดินทาง 2 ท่าน - ผู้ใหญ่ 2,300 บาท เด็ก 2,200 บาท (แท็กซี่)

 • สำหรับ 3 คน - ผู้ใหญ่ 1,900 บาท เด็ก 18,000 บาท (โดยแท็กซี่)

 • สำหรับ 4 คน - ผู้ใหญ่ 1,600 บาท เด็ก 1,500 บาท (รถตู้)

 • ออกเดินทาง 5 คน - ผู้ใหญ่ 1,600 บาท เด็ก 1,500 บาท (รถตู้บองโก)

 • ออกเดินทาง 6 คนขึ้นไป - ผู้ใหญ่ 1,600 บาท เด็ก 1,500 บาท (vango van)

วัสดุ

 • ครีมกันแดด ผ้าเช็ดตัว อุปกรณ์อาบน้ำ

  ปฏิทิน

   

  • 09:30 น. พบคนขับพร้อมป้าย "Taxi Tour" ที่ล็อบบี้โรงแรม

  • 10:45 น. เที่ยวชมหมู่บ้านนงนุช (การแสดงพื้นบ้าน การแสดงช้าง)

  • 12:30 ไปหาดทรายแก้ว

  • 13:00 น. ถึงหาดทรายแก้วและพักผ่อนตามอัธยาศัย (เล่นน้ำทะเลและเล่นกีฬาทางน้ำ - ต้องซื้ออาหารกลางวันที่ร้านอาหารใกล้เคียง)

  • 16:00 น. หลังจากทัวร์สิ้นสุด ส่งไปยังจุดที่ต้องการ (ไปส่งที่สนามบินกรุงเทพฯ พัทยา หรือสุวรรณภูมิฟรี)

  ※ เวลาแสดงพื้นบ้านหมู่บ้านหนองนุก: 09:45 น. 10:45 น. 13:45 น. 14:45 น. 15:45 น. 16:30 น.

  ※ ตารางทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานที่

  ข้อมูลการรับสินค้า

  • จุดรับ - โรงแรมของคุณ

  • เวลารับ (ต้องรอล่วงหน้า 10 นาที)

  • เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการยืนยันการรับสินค้า

  • ในทัวร์ 4 คน ห้องโดยสารอาจมีขนาดเล็ก ทัวร์ที่กว้างขวางและสะดวกสบาย หากต้องการ คุณสามารถอัพเกรดเป็นรถตู้ได้

  • ในกรณีทัวร์ 4 หรือ 5 คน หากคุณจะเดินทางไปสนามบินหรือพัทยาหลังทัวร์พร้อมกระเป๋าเดินทาง คุณต้องอัพเกรดรถให้ใหญ่ขึ้น

  • จ่ายเพิ่ม 800 บาท เมื่ออัพเกรดจากรถยนต์นั่งเป็นรถตู้

  • มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 800 บาท เมื่ออัพเกรดรถตู้จากรถตู้
   (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อคันโดยไม่คำนึงถึงจำนวนคน)

  เกณฑ์อายุ

  • ราคาเท่ากันทั้งเด็กและผู้ใหญ่

  • ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 121 ซม.

  บันทึก

  <ข้อมูลกีฬาทางทะเล>

  • สามารถสมัครเป็นรายบุคคลได้ที่สำนักงานหาดทรายแก้วหลังชายหาด

  • มีการจัดการและดำเนินการโดยอิสระจากบริษัททัวร์

  • เช่าท่อ: (มัดจำ 100 บาท) 1 ชม. 10 บาท

  • เช่าเรือคายัค (มัดจำ 100 บาท) 1 ชม. 100 บาท

  • เช่าบานาน่าโบ๊ท : 600 บาท 30 นาที / 1,200 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง (ไม่จำกัดจำนวนคน)

  • เช่าเจ็ทสกี: 1,000 บาท 15 นาที / 30 1,500 บาท (ไม่จำกัดจำนวนคน)

  • เมื่อสมัครกีฬาทางน้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเช่าเจ็ทสกีอาจมีการเรียกเก็บราคาสูงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหาย 

  • บริษัททัวร์จะไม่ชดเชยอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของคุณเอง

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเหตุเกี่ยวกับการจอง

  • ต้องจองอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการใช้งานตามกำหนด (ตามวันทำการ)

  • กรุณากรอกชื่อหนังสือเดินทาง อีเมล เพื่อรับเวาเชอร์ เพศ และวันเกิดให้ถูกต้อง

  • เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียเปรียบใด ๆ ที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อทำการจอง

  • หากไม่สามารถจองได้เนื่องจากการจองเต็มจำนวนหลังจากชำระเงิน เราจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์และคืนเงินให้คุณ 100%

  • อีเมลตั๋วจะถูกส่งไปยัง cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_voucher   เฉพาะผู้ที่ร้องขอการสอบถามแบบ 1:1 หลังจากฝากเงินเท่านั้น

  การยกเลิกและ Change Information

  • เราไม่รับผิดชอบต่อการไม่ใช้งานอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือการปิดทำการ และไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้

  • โปรดทำการจองหลังจากอ่านกฎการยกเลิกและการคืนเงินของบุคคลข้างต้นแล้ว

  • การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถทำได้ผ่านทางอีเมลในช่วงเวลาทำการเท่านั้น

  • การแจ้งฝ่ายเดียวผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและผู้ส่งสารจะถือเป็นโมฆะ

  • คำขอที่ทำหลัง 18.00 น. ในเย็นวันศุกร์จะได้รับการพิจารณาเพื่อยื่นในวันจันทร์ถัดไป

  • Noc Tour เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในวันธรรมดา

  • แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงอีเมล: noktour.co.kr@gmail.com

  ความคิดเห็น

  นโยบายการคืนเงินการยกเลิก

  • สำหรับคำขอยกเลิกก่อนการยืนยัน Happy Call: คืนเงินเต็มจำนวน 

  • สำหรับคำขอยกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันก่อนการเดินทาง: 10% ของจำนวนเงินที่หัก 

  • คำขอยกเลิก 9-7 วันก่อนวันเดินทาง: 40% ของจำนวนเงินที่หัก 

  • สำหรับคำขอยกเลิก 6 ถึง 4 วันก่อนวันเดินทาง: 70% ของจำนวนเงินที่หัก 

  • คำขอยกเลิก 3 ถึง 1 วันก่อนวันเดินทาง: 90% ของจำนวนเงินที่หัก

  • วันเดียวกันและไม่แสดงตัว: ไม่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/คืนเงิน
    

  bottom of page