top of page

​ดำน้ำพัทยา

위에 빨간색 예약 버튼을 누르시면
​제휴여행사에서 간편하게 카드 결제가 가능합니다.
본 투어 예약 및 기타 변경 취소 환불 문의는 
결제하신 제휴 여행사 고객센터에 문의하시길 바랍니다.
저희는 투어 상품을 소개만 해드릴 뿐
기타 사항에 관한 책임여부가 없습니다.

การแนะนำสินค้า

 • นี่คือผลิตภัณฑ์ดำน้ำที่ทุกคนสามารถสัมผัสโลกใต้ทะเลที่ไม่รู้จักของพัทยาด้วยคำแนะนำของผู้สอนชาวเกาหลี

 • พัทยา สคูบา ไดวิ่ง เป็นโปรแกรมที่มีครูสอนภาษาเกาหลี หลังจากย้ายมาลงเรือดำน้ำด้วยสปีดโบ๊ทแล้ว ครูสอนภาษาเกาหลีจะจัดอบรมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยในการดำน้ำ หลังจากได้รับแล้วจะปลอดภัย หลังจากการดำน้ำลึกคุณสามารถไปดำน้ำตื้นและหลังจากดำน้ำตื้นคุณสามารถเพลิดเพลินกับเวลาส่วนตัวบนชายหาดเกาะปะการัง

[ 파타야 스킨스쿠버 미팅 장소 ]

o_1gavma35l12cb1labci2lb41315a.jpg

파타야 발리하이 선착장 만남의 장소에서 미팅
여기까지는 일반 택시나 공유 어플 택시를 타고 오셔야 합니다.

시간 엄수해 주세요.

정시에 무조건 출발하오니 늦어도 10분 전까지는 도착해주세요.

 

지각으로 인해 투어 진행을 못하실 경우에는 환불 및 책임은

저희가 지지 않습니다. 반드시 시간 엄수해주시길 바랍니다.

 

[ 파타야 스킨스쿠버 투어 스케쥴 ]

 

<픽업 어플이나 택시등을 이용하여 개별 집합 합니다>

09:10 : 파타야 스킨스쿠버 투어 시작
          환영인사, 투어 프로그램 및 날씨 정보 설명 
          인원확인 및 스피드 보트 탑승 & 산호섬으로 출발

 

09:30 : 산호섬 스쿠버다이빙 포인트 도착 
          스쿠버다이빙 교육 및 스쿠버 다이빙 /스노쿨링

 

11:00 : 파타야 산호섬 핫티엔 비치 자유시간

 

안전에 유의해주세요!
(투어사에서 안전 불이행사고는 책임없음을 강조했습니다)

 

13:00 ~ 13:30 투어 종료

발리하이 선착장 도착 후 개별 해산 

20220718_141305.jpg
o_1gavma35l12cb1labci2lb41315a.jpg

포함사항

 스쿠버 장비 일체 (오리발 없음) / 비치 의자 / 식사 및 음료 (태국식 해산물 볶음밥 / 수박주스) 

비포함사항

픽업 서비스, 해양 스포츠, 개인경비, 수건 등 개인 준비물

수영복(겉옷 안에 미리 입고 오시는 게 좋습니다.) , 비치타월, 선크림, 여벌 옷, 모자, 선글라스, 방수 팩, 약간의 비상금

* 소지품은 개별 보관해야하며 분실 시, 투어사에서 일체 책임지지 않으므로 유의하시기 바랍니다.

이 투어는 호텔 픽업이 포함되어 있지 않습니다.

원활한 투어 진행을 위해 정시에 출발합니다. (미팅 시간: 09:00/ 미팅 장소: 발리하이 선착장 미팅!

미팅 시간에 늦으실 경우 미리 연락을 주셔도 다른 조인된 손님들 때문에 대기할 수 없습니다.

늦으시면 노쇼(No-Show) 처리가 되어 변경, 취소 및 환불이 불가하니 늦지 않게 꼭 미리 도착해주세요.

스쿠버 다이빙 자격증이 있으신 분들은 무조건 카톡 문의 및 예약하시지 마세요!
다이빙은 1회 20~30분 진행하며, 차량 픽업은 안되기 때문에 직접 오셔야합니다.

 신중하게 본 홈피의 전체 글을 잘 읽어보시고
산호섬 투어 씨워킹 대신에 스쿠버다이빙으로 진행하실 분만 연락주세요!

※ 비행기 타고 내리신지 정확히 24시간이 지난 이후 예약 가능 하며, 당일 예약은 불가합니다. 

24시간 이내 비행기 탑승은 NO

다이빙 중의 호흡에 의해 질소가 체내에 남아 있는 상태로 비행기를 타면, 「감압증」이라고 하는 것이 되어 혈압과 체내에 리스크가 높게 발생하여 몸에 무리가 가거나 문제가 발생시 미리 말씀드리지만 저희가 책임지지 않습니다.

질소는 시간이 지나면 체외로 배출되기 때문에 다이빙 직후의 탑승은 삼가해야합니다. 물론 비행기 타고 내린지 24시간 후에 스쿠버 다이빙을 할 수 있습니다.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • daum.net / hanmail.net ไม่สามารถส่งคูปองทางอีเมลได้

 • กรุณากรอกชื่อหนังสือเดินทาง อีเมล เพื่อรับเวาเชอร์ เพศ และวันเกิดให้ถูกต้อง

 • อีเมลตั๋วอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยัง  voucher   เฉพาะผู้ที่ร้องขอ การสอบถามแบบ 1:1 หลังจากฝากเงิน แล้วเท่านั้น

 • เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียเปรียบใด ๆ ที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อทำการจอง

 • หากไม่สามารถจองได้เนื่องจากการจองเต็มจำนวนหลังจากชำระเงิน เราจะติดต่อคุณทางโทรศัพท์และคืนเงินให้คุณ 100%

 • สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ บัตรกำนัลยืนยันจะถูกส่งไปทางอีเมลภายใน 2-3 ชั่วโมงทำการหลังการชำระเงิน

 • หากไม่สามารถยืนยันตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ได้ โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมของคุณ

 • Noc Tour เวลาทำการ วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ 10:00-18:00 (มาตรฐานเกาหลี)

ข้อมูลการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการขอคืนเงิน

 • เราไม่รับผิดชอบต่อการไม่ใช้งานอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติหรือการปิดทำการ และไม่สามารถยกเลิกและคืนเงินได้

 • โปรดทำการจองหลังจากอ่านกฎการยกเลิกและการคืนเงินของบุคคลข้างต้นแล้ว

 • การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสามารถทำได้ผ่านทางอีเมลในช่วงเวลาทำการเท่านั้น

 • การแจ้งฝ่ายเดียวผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและผู้ส่งสารจะถือเป็นโมฆะ

 • คำขอที่ทำหลัง 18.00 น. ในเย็นวันศุกร์จะได้รับการพิจารณาเพื่อยื่นในวันจันทร์ถัดไป

 • Noc Tour เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 10.00 - 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในวันธรรมดา

 • แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงอีเมล: noktour.co.kr@gmail.com

  [นโยบายการขอคืนเงินการยกเลิกทัวร์]
  - เมื่อขอยกเลิกก่อนการยืนยัน: คืนเงินเต็มจำนวน
  - สำหรับคำขอยกเลิกไม่เกิน 10 วันก่อนวันเดินทาง: 10% ของจำนวนเงินที่ชำระจะถูกหัก
  - สำหรับคำขอยกเลิก 9 ถึง 7 วันก่อนวันเดินทาง: 40% ของจำนวนเงินที่ชำระจะถูกหัก
  - สำหรับคำขอยกเลิก 6 ถึง 4 วันก่อนวันเดินทาง: 70% ของจำนวนเงินที่ชำระหัก
  - คำขอยกเลิก 3 ถึง 1 วันก่อนวันเดินทาง: 90% ของจำนวนเงินที่หัก
  - วันเดียวกันและไม่แสดง: ไม่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง/คืนเงิน

아래 운영자의 블로그와 유튜브에 오시면 더 많은 태국 여행 정보와
맛집 정보를 무료로 받아 보실 수 있습니다.

https://nomadtrips.tistory.com/106

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

สินค้าท่องเที่ยวแนะนำ

bottom of page